Karen Jobe Templeton

Oil on canvas. 40 x 15"

Copyright 2018

The Lineman 40x15

$954.00Price